E-mail marketing

Slanje promotivnih, informativnih poruka – newsletter-a ciljnoj grupi putem mejla

E-mail marketing predstavlja oblik direktnog marketinga kojim se uspostavlja veza sa postojećim ili potencijalnim kupcem.

Na ovaj način kupce možete direktno obaveštavati o Vašim promotivnim aktivnostima, akcijama, društveno-odgovornim aktivnostima, novostima iz Vaše firme, ili direktno uputiti kupcima neku specijalnu ponudu ili pogodnost.


- E-mail newsletter
Ono po čemu ćete biti prepoznatljivi kada je reč o e-mail marketingu je upravo e-mail newsletter. Izabraćemo dizajn koji je za Vas najprikladniji, i koji je u skladu sa Vašim poslovnim identitetom.

- E-mail poruka
Red Cloud će Vam pomoći da Vaša e-mail poruka bude upečatljiva, prenese prave informacije, i doprinese ispunjenju Vaših ciljeva.