Grafički dizajn

Izrada vizuelnog identiteta i stvaranje brenda

Kvalitetan marketing je osnova uspešnog poslovanja. Bez vizuelnog identiteta, nema kvalitetnog marketinga, a samim tim ni prepoznatljivosti na tržištu.

Red Cloud stvara grafička rešenja sa kojima ćete se Vi ili Vaša firma identifikovati i predstaviti tržištu, što može biti presudan faktor pri opredeljivanju potrošača za Vaš proizvod.


Vizuelni identitet uključuje originalni logo dizajn, boju, font, kao i sve prateće elemente:

Vizit karta, memorandum, koverta, fascikla, katalog, brošura, flajer, plakat, bilbord, kompliment karta, faktura, otpremnica/dopremnica, nalepnica, slajdovi za digitalne prezentacije, promo materijal.